GERPAAS

    GERPAAS

    Irak Besmaya projesinde teslimatlarımız tamamlandı.