Denizli 775MW Doğal Gaz Çevrim Santrali projesi

    Proje Adı: Denizli 775MW Doğal Gaz Çevrim Santrali projesi
    Proje Yeri: Denizli, Türkiye
    Proje Yılı: 8.1.2012
    İçerik: GERPAAS marka kablo taşıma sistemleri Denizli'de Metka tarafından yapımı gerçekleştirilen projede kullanıldı.