Danone Süt Ürünleri Fabrikası

    Proje Adı: Danone Süt Ürünleri Fabrikası
    Proje Yeri: Azerbeycan
    Proje Yılı: 1.6.2010
    İçerik: GERPAAS kablo taşıma sistemleri ve topraklama malzemeleri Azerbeycan'da yapımı gerçekleştirilen Danone Fabrikasında kullanıldı.