DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

    Proje Adı: Dosab Atık Su Arıtma Tesisi Projesi
    Proje Yeri: Bursa, Turkey
    Proje Yılı: 1.6.2008
    İçerik:

    Bursa'da yapılan DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nde GERPAAS marka kablo taşıma sistemleri kullanılmıştır.