GERPAAS

GERPAAS

Irak Besmaya projesinde teslimatlarımız tamamlandı.