DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Proje Adı: Dosab Atık Su Arıtma Tesisi Projesi
Proje Yeri: Bursa, Turkey
Proje Yılı: 1.6.2008
İçerik:

Bursa'da yapılan DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nde GERPAAS marka kablo taşıma sistemleri kullanılmıştır.