GERPAAS

GERPAAS

BP Khazzan Projesine sevkiyatları tamamladık.